خدمات - 3

متخصصان مجرب

اجرای تخصصی ترین خدمات

سال های سال کار کردن در پیچیده ترین و سخت ترین پروژهها، از مترو در عمق 40 متری زمین تا مرتفع ترین برج ها، باعث کسب مهارت هایی برای گروه ما شده است که هیچ پروژه پیچیده ای برای ما دیگر سخت نیست.

Discovering the right Australian Style Womens Trousers

If you are among the millions of women who are dreaming of being one of the thousands of Aussies who…

Why Men Are trying to find Arrangements With Sugar Daddies

If you’re enthusiastic about getting involved with the Sugar Daddy/ Daddy location, there are a few things you should know…

Sugardaddy Dating Sites

Sugar daddy dating, sometimes referred to as sugaring or perhaps sweet internet dating, is an extremely transactional online dating practice…

How you can Date a Bulgarian Female - Tempting Women of Adventure

How to day a Bulgarian woman can be described as http://koproductie.be/truths-about-polish-mail-order-brides-characters-swedish-female/ concern which might contain crossed your mind regularly before.…

Factors Considered by Mail Buy Asian Star of the event Prices

When it comes to the subject of mail order Asian wedding brides, we all know that it has turned into…

Absolutely free Christian Internet dating sites - Locate Love In A Free Christian Matchmaker Web page

Every day, free love polish going out with website appear. Free Christian dating websites on eharmony, safe and fun communicating…
مهارت های ما
مدیریت طراحی
50%
سرعت اجرای پروژه
80%
تکنولوژی های محبوب
45%
ساخت و نوسازی
75%
گواهینامه ها

علامت CE به منظور ایجاد استاندارد اجباری در محصولاتی که در سطح اروپا تولید یا به فروش می رسند ارائه شده است. گروه صنعتی ایران کوپلر، پس از مدتها تلاش و علی رغم همه تحریم ها با ارسال چند باره مدارک، آزمایشات و نمونه ها به شرکت جی سر جی ایتالیا، موفق به دریافت نشان…

نشان استاندارد اتحادیه اروپا CE

داشتن این استاندارد یک معنای بسیار مهم دارد و آن ثبات کیفیت می باشد. مدیریت تحت استاندارد این ایزو  بر روند تولید کالا چنان اعمال می شود که کیفیت کلیه محصولات خروجی تضمین می گردند. گروه صنعتی ایران کوپلر موفق به کسب این استاندارد تحت شماره GKIR-0251-QR گردیده است.

نشان کیفیت جهانی محصول ISO 9001:2015

استاندارد HSE  روند مدیریتی برای پوشش دادن  نقاط ایمنی و سلامت محیط زیست یک مجموعه صنعتی بوده و استاندارد کردن روشهای اجرایی جهت بهبود مستمر محصولات را دنبال می کند. داشتن این استاندارد برای کار کردن در بسیاری از حوزه های حساس از جمله نفت و انرژی ضروری می باشد. گروه صنعتی ایران کوپلر موفق…

نشان جهانی سلامت و ایمنی HSE

گروه صنعتی ایران کوپلر

ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.